LISTA REZERWOWA - 9. Mistrzostwa Manikiuru Hybrydowego Black& White

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Zakończenie rejestracji 21.09.2019 10:00

Opis wydarzenia
Szanowni Państwo, zapis na listę rezerwową NIE GWARANTUJE udziału w mistrzostwach. Udział w mistrzostwach jest możliwy wyłącznie w przypadku rezygnacji zarejestrowanego już uczestnika/uczestniczki. W przypadku rezygnacji z udziału w mistrzostwach uczestnika, organizator poinformuje drogą telefoniczną lub sms-ową o możliwości udziału w mistrzostwach osoby znajdujące się na liście rezerwowej wg kolejności zgłoszeń. Nie ma możliwości zamiany uczestników między sobą, w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w mistrzostwach, jego/jej miejsce zajmuje osoba zapisana na listę rezerwową prowadzoną przez organizatora wg kolejności zgłoszeń. Osoby zapisane na listę rezerwową nie wysyłają dokumentacji oraz nie uiszczają opłaty z udział w mistrzostwach.

9. Mistrzostwa Manikiuru Hybrydowego Black& White | 21.09.2019

REGULAMIN

Koncepcja Polskie Mistrzostwa Manikiuru Hybrydowego Black & White dla profesjonalistów odbywają się po raz dziewiąty, 21 września 2019 w Centrum Targowo-Kongresowym GLOBAL EXPO na ul. Modlińska 6D w Warszawie, podczas targów BEAUTY FORUM.

Uczestnicy W mistrzostwach może wziąć udział każdy(a) stylista(ka) paznokci z polskim obywatelstwem, przynależąca do narodu polskiego, z kartą stałego pobytu lub z Kartą Polaka, po okazaniu dokumentów potwierdzających kierunkowe wykształcenie (kopia dyplomu, zaświadczenia) w zakresie stylizacji paznokci.

Zgłoszenie Zgłoszenie do mistrzostw jest ważne jedynie wraz z wniesieniem bezzwrotnej opłaty uczestnictwa w wysokości 100 zł na konto: ING Bank Śląski o/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 z dopiskiem „Mistrzostwa Manikiuru Hybrydowego Black & White”. W mistrzostwach bierze udział 20 uczestników, liczy się kolejność zgłoszeń. Uczestnik zostaje wpisany na listę po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, po przesłaniu kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje (drogą pocztową lub skany na maila: mistrzostwa@health-and-beauty.com.pl) oraz po wpłaceniu opłaty uczestnictwa. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł w ciągu 5 dni roboczych od dnia wypełnienia i przesłania formularz rejestracyjnego. Brak wpłaty po tym terminie będzie skutkować anulowaniem zgłoszenia. Finał odbywa się 21 września podczas targów BEAUTY FORUM 2019 w Centrum Targowo-Kongresowym GLOBAL EXPO przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie. Zgłoszenia należy nadsyłać do 16 sierpnia 2019 r.

Lista rezerwowaW przypadku wyczerpania limitu miejsc, organizator uruchomi rejestrację elektroniczną na listę rezerwową. Możliwość udziału w mistrzostwach przez osoby z listy rezerwowej będzie możliwy wyłącznie w przypadku rezygnacji zarejestrowanego uczestnika. Nie ma możliwości zamiany uczestników między sobą, w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w mistrzostwach, jego/jej miejsce zajmuje osoba zapisana na listę rezerwową  prowadzoną przez organizatora wg kolejności zgłoszeń.

Zadanie Konkurs polega na wykonaniu manikiuru obu dłoni oraz na wykonaniu czarno-białego frencza za pomocą lakieru hybrydowego na obu dłoniach (czarne łożysko, biała końcówka frencz). Czas pracy wynosi 90 minut.

Warunki Mistrzostw Każdy uczestnik otrzymuje od organizatora szczegółowe kryteria oceny jury, dokładny opis przebiegu mistrzostw i harmonogram wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia (potwierdzenie jest wysyłane drogą elektroniczną). W celu zapewnienia sprawnego przebiegu mistrzostw, każdy uczestnik powinien zgłosić się zgodnie z harmonogramem do rejestracji i okazać polski dowód osobisty, Kartę Polaka lub paszport. Organizator zapewnia koszulki mistrzostw. 
  • Każdy uczestnik pracuje ze swoim modelem(ką). 
  • Nie wolno używać frezarek do paznokci. 
  • Uczestnicy przynoszą ze sobą sprzęt i materiały do pracy, włącznie z lampą UV/LED do paznokci (gniazdko jest udostępniane). 
  • Każdy uczestnik ma 90 minut na wykonanie zadania. 
  • Obowiązuje całkowity zakaz palenia, fotografowania i używania telefonów komórkowych. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich materiałów zdjęciowych i filmowych do celów promocyjnych i redakcyjnych.
  • Uczestnicy i modele muszą być ubrani w jednolite stroje. Ubiór nie może posiadać żadnych nadruków reklamowych. 

Nagrody Zwycięzcy (miejsca 1–3) otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów mistrzostw.

Dodatkowe informacje Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, potwierdzający udział w Mistrzostwach Manikiuru Hybrydowego Black & White. Laureaci (miejsca 1–3) zostaną zaprezentowani w relacji w magazynie BEAUTY FORUM.

Pozostałe warunki Zgłoszenie do Polskich Mistrzostw Manikiuru Hybrydowego Black & White jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, na potrzeby przeprowadzenia mistrzostw, wyłonienia jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z pózn. zm.). W przypadku nagrodzenia pracy uczestnika w konkursie, wyraża on zgodę na opublikowanie na łamach czasopisma BEAUTY FORUM i na stronie Organizatora www.beauty-forum.com.pl oraz www.beauty-fairs.com.pl, zdjęć stylizacji/pracy oraz danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, na liście zwycięzców konkursu/mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu/mistrzostw jest warunkiem udziału w konkursie/mistrzostwach.

Wykluczenie roszczeń Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu.

KONTAKT
Health and Beauty Media Sp. z o.o. 
Program Manager: Kamila Olszewska
ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02–954 Warszawa 
tel. (22) 858 79 55 
e-mail: kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl 
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 12.04.2019 10:00
Zakończenie: 21.09.2019 18:00

Targi BEAUTY FORUM, Centrum Targowo-Kongresowe GLOBAL EXPO, ul. Modlińska 6D Warszawa

Strona wydarzenia:
http://jesien.beauty-fairs.com.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

mistrzostwa@health-and-beauty.com.pl
603 776 198